Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
EMC EMC SGS SSD ENCLOSURE BS-M280Y, BS-PC280B, BS-M280B, BS-M280S, 2802S, BS-PC280S, 2801S, 2801N, 2802N, 2803S, 2803N, 2805S, 2805N, 2806S, 2806N 2020-05-18 ~ 2021-05-18 Đã xác minh
FCC FCC SGS SSD ENCLOSURE BS-M280Y, BS-PC280B, BS-M280B, BS-M280S, 2802S, BS-PC280S, 2801S, 2801N, 2802N, 2803S.2803N 2805S, 2805N.2806S.2806N 2020-03-18 ~ 2049-03-18 Đã xác minh
RoHS RoHS SGS SSD ENCLOSURE BS-M280Y,BS-PC280B, BS-M280B, BS-M280S 2802S, BS-PC280S,2801S,2801N,2802N,2803S,2803N,2805S, 2805N,2806S,2806N 2020-03-22 ~ 2049-03-22 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này